İletişim

Yazışma Adresi: Sedat Akleylek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 55139, Atakum, Samsun

Telefon: 0 362 312 1919-1099

e-posta: sedat.akleylek@bil.omu.edu.tr

crypto@bil.omu.edu.tr