Yayınlar

2019

[B8] Erdem Alkım, Bilge Kağan Yazar, “Kuantum Sonrası Hatalar İle Öğrenme Problemi Tabanlı Anahtar Kapsülleme Protokolleri ve Matris Vektör Çarpımı”, The 4th International Conference on Computer Science and Engineering – UBMK’19, pp. 301-306, Samsun, Turkey, September 11-15, 2019, https://doi.org/10.1109/UBMK.2019.8907201.

[Ö2] Hüseyin Arda Saydam, “Kuantum Sonrası Kriptografik Protokol Bileşenlerinin Kod Dönüşümleri ve Uygulamaları”, TÜBİTAK 2242- Üniversitesi Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisi Bölge Sergisi İkincilik Ödülü, 27 Haziran 2019.

[B7] Murat Demircioğlu, Sedat Akleylek, Murat Cenk, “Efficient GeMSS Based Ring Signature Scheme“, International Workshop on Cryptography and its Applications – 2IWCA, Oran, Algeria, June 18-19, 2019.

[KB2] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “Kuantum Bilgisayarlar İle Kriptanalize Ve Kuantum Sonrası Güvenilir Kriptosistemlere Bir Bakış”, Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Cilt II, pp. 138-168, 2019, https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25264.

[M4] Gülsüm Gözde Güzel, Muharrem Tolga Sakallı, Sedat Akleylek, Yasemin Çengellenmiş, Vincent Rijmen, “A New Matrix Form to Generate All 3×3 Involutory MDS Matrices over $\F_{2^m}$”, Information Processing Letters, Vol. 147, pp. 61-68, 2019, https://doi.org/10.1016/j.ipl.2019.02.013.

[M3] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “A Novel 3-pass Identification Scheme and Signature Scheme Based On Multivariate Quadratic Polynomials”, Turkish Journal of Mathematics, Vol. 43, No. 1, pp. 241-257, 2019, https://doi.org/10.3906/mat-1803-92.

[M2] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, Djallel Eddine Boubiche, Homero Toral-Cruz, “A Novel Method for Polar Form of Any Degree of Multivariate Polynomials with Applications in IoT”, Sensors, Vol. 19, No. 4, pp. 1-11, 2019, https://doi.org/10.3390/s19040903.

[KB1] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “Identification schemes in the post-quantum area based on multivariate polynomials with applications in cloud and IoT”, In Authentication Technologies for Cloud Technology, IoT and Big Data, The Institution of Engineering and Technology – IET, pp. 181-207, 2019, https://digital-library.theiet.org/content/books/10.1049/pbse009e_ch8.

2018

[B6] Murat Demircioğlu, Sedat Akleylek, Murat Cenk, “GUI Based Ring Signature Scheme“, Central European Conference on Cryptology 2018, Smolenica, Slovakia, June 06-08, 2018.

[B5] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “Kuantum Sonrası Güvenilir Yeni Kimlik Doğrulama Şeması“, 9. Savunma Teknolojileri Kongresi – SAVTEK 2018, Ankara, Türkiye, 27-29 Haziran, 2018.

[B4] Sedat Akleylek, Nurşah Kaya, “New Quantum Secure Key Exchange Protocols Based on MaTRU“, 6th International Symposium on Digital Forensic and Security – ISDFS 2018, IEEE Explore Proceedings of ISDFS 2018, pp. 1-5, Antalya, Turkey, March 22-25, 2018, https://doi.org/10.1109/ISDFS.2018.8355362.

[DS1] Sedat Akleylek, “Quantum Safe Cryptography: State of the Art“, Kriptanaliz Uygulamaları Çalıştayı, Ankara, Turkey, March 15-16, 2018.

2017

[YSÖ1] Sedat Akleylek, Erdem Alkım, Nina Bindel, Paulo S. L. M. Barreto, Johannes Buchmann, Edward Eaton, Gus Gutoski, Juliane Kramer, Patrick Longa, Harun Polat, Jefferson E. Ricardini, Gustavo Zanon, “lattice-based digital signature scheme qTESLA“, NIST Post-Quantum Project (Post-Quantum Cryptography Standardization), 31 pages, November 30, 2017, https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Post-Quantum-Cryptography/documents/round-1/submissions/qTESLA.zip.

[M1] Sedat Akleylek, Nurşah Kaya, “Üç Terimli Polinomlar için Karatsuba Benzeri Çarpma Yöntemlerinin Araştırılması”, Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, Cilt. 3, No. 2, pp. 22-31, 2017, https://doi.org/10.18640/ubgmd.373313.

[B3] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “On the Generalization of Linear-In-One-Argument Form of Multivariate Polynomials for Post-Quantum Cryptography”, The 3rd International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Natural Sciences and Engineering (Workshop on Practical and Theoretical Aspects of Cryptography and Information Security), Abstract Book of AMINSE2017, pp. 70-73, Tbilisi, Georgia, December 8, 2017.

[Ö1] 10th International Conference on Information Security and Cryptology – ISCTurkey 2017 etkinliğinde teorik çalışmaların iyileştirilmesi ve uygulanması anlamında “En İyi Bildiri” ödülü, 21 Ekim 2017.

[B2] Sedat Akleylek, Nurşah Kaya, “Üç Terimli Polinomlar için Karatsuba Benzeri Çarpma Yöntemlerinin Araştırılması”, The 10th International Conference on Information Security and Cryptology – ISCTurkey 2017, Proceedings of ISCTurkey 2017, pp. 123-127, Ankara, Turkey, October 20-21, 2017.

[B1] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “Kuantum Sonrası Güvenilir Dijital Hak Yönetimi İçin Yeni Kimlik Doğrulama Protokolü”, The 2nd International Conference on Computer Science and Engineering – UBMK’17, pp. 345-351, Antalya, Turkey, October 5-8, 2017, https://doi.org/10.1109/UBMK.2017.8093400.


M: Makale, KB: Kitap Bölümü, B: Çalıştay/Konferanslarda Sunulan Bildiri, 

BY: Baskı Öncesi Yayın (Preprint), DS: Davetli Sunum, 

YSÖ: Yayılım/Uluslararası Standart Önerisi, Ö: Ödül