Hakkında

Kuantum Sonrası Kriptografik Protokol Bileşenlerinin Verimlilik Analizi ve Yazılım/Donanım Uygulamaları” projesi kapsamında kuantum sonrası kriptografik algoritmaların (kafes tabanlı ve çok değişkenli polinomlar) tasarımı, kısmi analizi ve verimliliği konusunda araştırma yapılması amaçlanmaktadır. Buradaki amaçlar dört ana gruba hizmet edecek şekilde belirlenmiştir: protokollerin güncellenmesi, güvenilir parametre seçimi, verimli aritmetik işlemler ve farklı platformlardaki uygulamalar.