Yayınlar

2020

[M2] Sedat Akleylek, Kübra Seyhan, “A Probably Secure Bi-GISIS Based Modified AKE Scheme With Reusable Keys”, IEEE Access, vol. 8, pp. 26210-26222, 2020, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2970537.

[M1] Sedat Akleylek, Kübra Seyhan, “Kafes-tabanlı Anahtar Değişim/Paketleme Protokollerinde Kullanılan Uzlaşma Yöntemlerine Ait Bileşenlerin Analizi“, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 1, pp. 43-56, 2020, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1046760.

2019

[B5] Sedat Akleylek, Kübra Seyhan, “Kafes-Tabanlı Anahtar Değişim/Paketleme Protokollerinde Kullanılan Uzlaşma Yöntemleri“, The 4th International Conference on Computer Science and Engineering – UBMK’19, pp. 91-96, Samsun, Turkey, September 11-15, 2019, https://doi.org/10.1109/UBMK.2019.8907148.

[B4] Sedat Akleylek, Meryem Soysaldı, “3-aşamalı Sıfır Bilgi Paylaşımlı Kafes Tabanlı Yeni Kimlik Doğrulama Şeması“, The 4th International Conference on Computer Science and Engineering – UBMK’19, pp. 409-413 Samsun, Turkey, September 11-15, 2019, https://doi.org/10.1109/UBMK.2019.8907202.

[B3] Sedat Akleylek, Hami Satılmış, “Kafes Tabanlı Kriptosistemler İçin Eleme Algoritmaları Kullanılarak Parametre Tahmin Etme”, The 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK’19), pp. 372-377, Samsun, Turkey, September 11-15, 2019, https://doi.org/10.1109/UBMK.2019.8907018.

[KB1] Sedat Akleylek, Kübra Seyhan, “Kuantum Bilgisayarlar Sonrası Güvenilir Kafes Tabanlı Kriptosistem Temellerine Giriş“, Siber Güvenlik ve Savunma: Farkındalık ve Caydırıcılık Cilt II, pp. 171-209, 2019, https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/25264.

2018

[DS1] Sedat Akleylek, “Challenges and Opportunities in Post-Quantum Cryptography: An Introduction“, Koç Üniversitesi Genel Seminer, Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2018.

[B2] Damla Acar, Oğuz Yayla, “Performance Comparison of Lattice-Based Cryptosystems“, The 11th International Conference on Information Security and Cryptology – ISCTURKEY, pp. 40-44, Ankara, Turkey, October 17-18, 2018.

[B1] Wai-Kong Lee, Sedat Akleylek, Bok-Min Goi, Wun-She Yap, Chee-Keong Denis Wong, “Fast NTRU Encryption in GPU for Secure IoP Communication in Post-quantum Era“, The 4th IEEE International Conference on Internet of People – IoP 2018, Guangzhou, China, pp.1923-1928, October 8-12, 2018, https://doi.org/10.1109/SmartWorld.2018.00322.


M: Makale, KB: Kitap Bölümü, B: Çalıştay/Konferanslarda Sunulan Bildiri, BY: Baskı Öncesi Yayın (Preprint), DS: Davetli Sunum, YSÖ: Yayılım/Uluslararası Standart Önerisi, Ö: Ödül