Hakkında

Kafes Tabanlı Güvenilir Kriptografik Protokol Tasarımı ve Verimli Uygulamaları” başlıklı proje önerisinin TÜBİTAK-ARDEB Bilgi Güvenliği Çağrı Programı “1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji” kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür.

Bu proje kapsamında, kuantum bilgisayarların hesaplama gücüne karşı güvenilir olan kafes tabanlı kriptosistemin tasarımı ve bunun farklı platformlardaki verimli uygulamalarının oluşturulması ve gerçeklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, farklı güvenlik seviyeleri ve senaryolar için oluşturulan bu protokol için parametreler önerilecek ve bunların değişik platformlardaki performans ölçümleri yapılacaktır.