Proje Çalışanları

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Sedat Akleylek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırmacılar
Doç. Dr. Barış Bülent Kırlar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Matematik Bölümü

Doç. Dr. Zülfükar Saygı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Matematik Bölümü

Doç. Dr. Çetin Ürtiş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Matematik Bölümü (Doktora sonrası araştırma yapma amacıyla Şubat 2019 itibariyle projededeki görevinden ayrılmıştır)

Doç. Dr. Oğuz Yayla, Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Adnan Özsoy, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doktora Bursiyerleri

Meryem Soysaldı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Meryem Soysaldı lisans derecesini Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2013
yılında aldı. 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yüksek
lisansını tamamladı. 2016 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü'nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta olup
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.
İlgi duyduğu araştırma konuları arasında kuantum sonrası kriptografi, kafes tabanlı ve çok
değişkenli polinomlara dayanan kriptosistemler bulunmaktadır. Proje kapsamında kafes tabanlı kimlik
doğrulama ve imzalama şemaları üzerine çalışma yapmaktadır.

Yüksek Lisans Bursiyerleri

Azhar Murzaeva, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Azhar Murzaeva lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2018
yılında aldı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans
eğitimine devam etmektedir. Araştırma konuları arasında kriptografik protokol tasarımı ve bilgi
güvenliği çözümleri bulunmaktadır. Proje kapsamında kafes tabanlı kriptografik protokollerin 
uygulamaları üzerine çalışmaktadır.

Aleaddin Özer, Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Aleaddin Özer lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2018 
yılında aldı. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.'nda yüksek lisans 
eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu alanlar arasında kriptografi, paralel programlama,
bilgi güvenliği bulunmaktadır. Proje kapsamında algoritma analizi ve verimli algoritma 
geliştirme konularında çalışmaktadır.

Hami Satılmış, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Hami Satılmış lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünden 2016 yılında aldı. 2019 yılı Mart ayı itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev almakta ve aynı bölümde 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu araştırma konuları arasında kuantum 
sonrası kriptografi ve kafes tabanlı kriptografik sistemler bulunmaktadır. Proje kapsamında 
kafes tabanlı kriptografik protokollerde parametre seçim yöntemleri üzerine çalışma yapmaktadır.
Kübra Seyhan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kübra Seyhan lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
bölümünden 2016 yılında aldı. 2018 yılı Şubat ayı itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve aynı bölümde
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu araştırma konuları arasında kuantum
sonrası kriptografi ve kafes tabanlı kriptografik sistemler bulunmaktadır. Proje kapsamında
kafes tabanlı güvenilir kriptografik protokol bileşenleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.