Proje Çalışanları

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Sedat Akleylek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırmacılar
Doç. Dr. Barış Bülent Kırlar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Matematik Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Tolga Yalçın, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doktora Sonrası Araştırmacı
Dr. Erdem Alkım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siber Güvenlik ve Kriptoloji Araştırma Grubu (26 Nisan 2018 tarihinde Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna atandığı için projeden ayrılmıştır.)

Yüksek Lisans Bursiyerleri

Aslan Samet Bilgiç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Aslan Samet Bilgiç lisans derecesini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği’nden 2014 yılında aldı. 2017 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu araştırma konuları
arasında algoritma analizi, verimli kriptografik uygulamalar ve kuantum sonrası kriptografi
bulunmaktadır. Proje kapsamında kuantum sonrası için çok değişkenli polinomlar kullanan imzalama
şemaları konusunda çalışma yapmaktadır.

Şeyma Deveci, Süleyman Demirel Üniversitesi, Matematik Bölümü

Şeyma Deveci lisans derecesini Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 
2016 yılında aldı. 2017 yılından bu yana Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi 
duyduğu araştırma konuları arasında verimli kriptografik şifreleme protokolleri ve 
kuantum sonrası kriptografi bulunmaktadır. Proje kapsamında çok değişkenli polinom 
sistemlerine dayanan verimli şifreleme protokolleri ve kimlik doğrulama analizi 
konularında çalışmalar yapmaktadır.

Nurşah Kaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (11 Haziran 2018 tarihinde yüksek lisansını tamamladığı için projeden ayrılmıştır.)

Nurşah Kaya lisans derecesini Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2015
yılında aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.'nda yüksek 
lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu araştırma konuları arasında verimli 
kriptografik uygulamalar ve kuantum sonrası kriptografi bulunmaktadır. Proje kapsamında 
verimli kriptografik protokol uygulaması ve NTRU tabanlı protokoller konularında 
çalışmalar yapmaktadır.

Ramazan Koyutürk, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri A.B.D.

Ramazan Koyutürk lisans derecesini Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 2016 yılında aldı. 
Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri A.B.D.’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
İlgi duyduğu araştırma konuları arasında algoritma analizi ve kuantum sonrası güvenilir 
şifreleme sistemleri bulunmaktadır. Proje kapsamında  çok değişkenli polinom sistemlerine 
dayanan kuantum sonrası güvenilir şifreleme sistemleri ve açık kaynak kodlu uygulamaları 
konularında çalışmalar yapmaktadır.

Meryem Soysaldı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (16 Temmuz 2018 tarihinde yüksek lisansını tamamladığı için projeden ayrılmıştır.)

Meryem Soysaldı lisans derecesini Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2013
yılında aldı. 2016 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü'nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmakta ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu 
araştırma konuları arasında kriptografik protokol tasarımı ve bilgi güvenliği çözümleri
bulunmaktadır. Proje kapsamında kuantum sonrası güvenilir kimlik doğrulama protokolleri 
ve çok değişkenli polinomlara dayanan sistemler konularında çalışmalar yapmaktadır.

Bilge Kağan Yazar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilge Kağan Yazar lisans derecesini Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 
2017 yılında aldı. Ondokuz Mayıs Ünverisitesi Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.'nda yüksek lisans
 eğitimine devam etmektedir. İlgi duyduğu araştırma konuları arasında verimli kriptografik 
uygulamalar  ve kuantum sonrası kriptografi bulunmaktadır. Proje kapsamında LWE tabanlı 
protokoller konusunda çalışmalar yapmaktadır.