Proje Konuları

 

İş Paketleri

  • Çok değişkenli polinomlar kullanan kriptografik protokoller ve bileşenleri
  • Kafes tabanlı kriptografik protokoller ve bileşenleri
  • Protokollerin ve aritmetik işlemlerin iyileştirilmesi/güncelleştirilmesi
  • Verimli yazılımsal/donanımsal uygulamalar

Tez Konuları

  • Nurşah Kaya, “Kafes Tabanlı Yeni Anahtar Değişim Protokolleri ve Verimli Polinom Çarpımı”, 11 Haziran 2018, Danışman: Doç. Dr. Sedat Akleylek.
  • Meryem Soysaldı, “Çok Değişkenli Polinom Sistemlerine Dayalı Kuantum Bilgisayarlar Sonrası Güvenilir Yeni Kimlik Doğrulama ve İmzalama Şemaları”, 16 Temmuz 2018, Danışman: Doç. Dr. Sedat Akleylek.
  • Ramazan Koyutürk, “Çok Değişkenli Polinom Sistemlerine Dayanan Kuantum Sonrası Güvenilir Şifreleme Sistemleri ve Açık Kaynak Kodlu Uygulamaları“,  Danışman: Prof. Dr. Urfat Nuriyev, Eş Danışman: Doç. Dr. Sedat Akleylek.
  • Şeyma Deveci, “”, Danışman: Doç. Dr. Barış Bülent Kırlar.
  • Aslan Samet Bilgiç, “”, Danışman: Doç. Dr. Sedat Akleylek.
  • Bilge Kağan Yazar, “”, Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Erdem Alkım.